Advertisement

- Người ta nói đi chùa cuối năm để lễ tạ những may mắn mình được trao trong một năm đã qua - Thế may mắn của anh là gì? - Là em #yêntử #20 /1/2018

Advertisement
Advertisement

마리 마니 마니길러따 단발탈출~~~∩^ω^∩

Advertisement
Advertisement

화이팅팅 ᕦ(ò_óˇ)ᕤ

@c_rim__ 4