Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
@thinkveryl 8

وقتی آفتاب باشد، بهترین چیز سایه است؛ وقتی سایه باشد، بهترین چیز آفتاب؛ وقتی هیاهو باشد، بهترین چیز سکوت است؛ وقتی سکوت باشد، بهترین چیز هیاهو. همیشه «نبودن و خواستن»، «بودن و نخواستن» با هم دست‌شان توی یک کاسه است. همیشه بهترین‌‌ها چیزهایی هستند که نیستند... #photographer #photo #artphoto #photograph #photography #ax_honari #_ax_honari #instgram #iranunveiled #akasanejavan #aksiine #_artshow_ #akasan_irani #minimal_photo #minimalha #minimalist #akasimagazine #womensgraphy #axrooz #ir_image #iranianart #photoaxgram #artisticmindsmedia #vf_photoz #lenspersia #honar_doostan #art_ir #urban_photography_ir #مینیمال_هایی_برای_زندگی #مینیمالها

@mohd3_gh 0