Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

. شوپنهاور با مردم کنار نمی‌اومد دیوانه‌اش می‌کردن ولی حداقل می‌تونست بگه: «من جزء اونا نیستم» کمی تسلی‌اش می‌داد فکر می‌کنم یکی از طنزآمیزترین نوشته‌هاش اونه که تعریف می‌کنه چه‌طور سر سورچی‌ای که بی‌دلیل اسبشو شلاق می‌زده فریاد زده چون رشته‌ی افکارشو پاره کرده بود. ولی مرد شلاق به دست عضو توده ی مردم بود هر چه‌قدر هم که بی‌فایده و احمق به نظر می‌رسید ولی خشم شوپنهاور خیلی زیبا بود و آن‌قدر به‌جا که بلند خندیدم بعد گذاشتمش کنار نیچه که او هم بس انسان بود. . چارلز بوکوفسکی سوختن در آب، غرق شدن در آتش . . . برگردان: #پیمان_خاکسار #شعر #رمان #بوکوفسکی #چالزبوکوفسکی #ادبیات #ادبیات_معاصر #چیناسکی #بوکفسکی #چارلزبوکوفسکی #چارلز_بوکوفسکی #ادبیات_جهان #شعر_جهان #ادبیات_امریکا #چارلز_بوکفسکی #هنک #چارلزبوکفسکی #نویسنده #رئالیسم #کثیف #bukowski #charlesbukowski #charles_bukowski #chinaski #henrychinaski