Advertisement

ತಿಳಿ ಸಂಜೆ ತೊಟ್ಟಿಲಲಿ ತೆಲುತಿರುವ ಸೂರ್ಯನು ಹೆಮ್ಮರದ ಮುಂಗುರುಳಲಿ ನೊಡುತಿರುವ ನಮ್ಮನು ..ಹರಿವ ನದಿಯ ನೀರಿನಲೆಯಲಿ ಕಾಣುತಿಹುದು ಬಿಂಬವು ಓ ಪ್ರಕೃತಿಯೇ ನಮ ಕಣ್ಮುಣಿಸಿದ ನಿನೆಷ್ಟು ಚಂದವು

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement