Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
@dangis82 13
Advertisement

Наклеили силиконовую бронь на весь экран на #samsung7edge 500₽

@evrotel06 14

دل نوشته پاییزی ..(خه زان ) می بینی پاییز چقدر شبیه زنهاست؟ حوصله اش که سر می رود, بند اصلاح را بر می دارد.. می کَند علف های هرز را, بلوند می کند موهایش را.. گرم می شود, سرد می شود, طاقت ندارد, تعادل ندارد.. همه چیز را به هم می ریزد.. باد می وزد.. در آخر اما… آرام… آرام… می بارد. زن, پاییز است با موهای بلوند صورتی اصلاح شده و نم نمِ اشک…. . t.me/naderrahimi67 #nader_rahimi #kurdistan #nikon #aks #photography #samsung #not8 #samsung7edge #نادررحیمی