Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

یا حضرت دمکراسی !!! _ شغال ها شهر را محاصره کرده اند __ مادرم میگوید شهر فقط از آن ماست _مادرم معلم تاریخ نیست ، او فقط مال این سرزمین است ، پسرش را برای حفاظت از وطن فرستاد او هیچ وقت بازنگشت ، نام من را نیشتیمان نهاد مبادا یادم برود که شهر فقط از آن ماست ! _ لاش خورها دور سفره ی قتل عام و نکاح و جهاد جمع شده اند ، لاش خورها برای رستاخیز توشه آماده میکنند و اما من نگه بان قلعه ی کودکی ام میمانم ! _ نه اینکه عاشق تفنگ باشم لیکن شهر را دوست دارم ، مادرم میگوید شهر فقط از آن ماست! _ نه اینکه خون ریختن را سنت خویش بدانم امروز شغال ها طریقت اجدادیشان را دنبال میکنند ! _ نه اینکه آسایش را حرام میدارم اینجا تزویر طلبان برای بهشت جهنم میسازند ! _ با اسباب بازیهایم عهد کرده ام عروسکی برای شنگال و تانکی برای کوبانی و گلی برای خاک ! _ تفنگی برای شرف و جانی برای وطن ! _ شرف ، جنسیت نمیشناسد ! یا حضرت دمکراسی ! _ گزارت که به کوردستان افتاد ، از سیم خاردارها که گذشتی ، مین ها را که دور زدی ، از فشنگهای داغ که جان سالم به در بردی و از تشنگی جان نباختی و گورستان فرشتگان را که رد کردی ، پیرزنی جواب سلامت را میدهد شاید سواد نوشتن نداشته باشد اما شرف مادریش را از حفظ است او چند هزار سال است که‌ قهرمان است، از لوله ی تفنگش نترس به اندازه ی پیمان نامه های تو خطرناک نیست ! دستش را ببوس ، سرتعظیم فرود آر، این روز را ثبت کن ، برای فرزندان نامشروع خودت بنویس : شرافت " را مادرانی میسازند که شهر را برای شغال ها ترک نگفتند ! دلشاد خضری " #kobane #shngal #afrîn

@dlshad_xzri 142

هەر كەسێ ١٠ كومێنتا بنڤێسیت دێ بو فرێكەمە خاس بەرنامجەك دێ چەوا زانی هەڤالێ تەل گەل كێت ئاخڤیت دەما تەلەفونێ بو بكەی یێ مەشغول بیت #duhok #zaxo #amedi #akre #semel #shngal #badini