Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

#repost @alitarikfindik (@get_repost ) ・・・ UNESCO'nun, ilk ve tek kez, 152 ülkenin oybirliği ile 1981 yılını ''ATATÜRK YILI' olarak ilan ettiğinde yaptığı Atatürk tanımlaması şöyleydi: ''Atatürk uluslararası anlayış, işbirliği, barış yolunda çaba göstermiş üstün kişi, olağanüstü devrimleri gerçekleştirmiş bir inkılapçı, sömürgecilik ve yayılmacılığa karşı savaşan ilk önder, insan haklarına saygılı, dünya barışının öncüsü, bütün yaşamı boyunca insanlar arasında renk, dil, din, ırk ayırımını göstermeyen, eşi olmayan devlet adamı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu.'' #10kasım